PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Awruk Sp. z o.o. Sp. K. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich)

  3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 RODO

Więcej informacji na temat wykorzystania przez nas danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych, znajdziesz w naszej klauzuli informacyjnej,
która znajduje się tutaj:
Klauzula informacyjna RODOdo góry