Strona główna Projekty EU

„Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”- anulowane

Informujemy że konkurs ofert na „Wykonanie usługi polegającej na znaczącym ulepszeniu produktu dla firmy Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk” w ramach działania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” zostaje unieważniony.


Działanie 1.4 Wzór na Konkurencję- Rozstrzygnięcie

Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk, ul. Białostocka 12, 16-030 Ogrodniczki w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję,  zawiadamia o wyborze.

Dokadne informacje >>Tutaj<<


„Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”

W związku z zamiarem realizacji projektu w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, firma Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na znaczącym ulepszeniu produktu. Termin skłądania wniosków do 24.12.2105.

Szczegóły zapytania dostępne >>Tutaj<<


„Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”

Zgodnie z zapisami w pkt VI zapytania ofertowego, informujemy że konkurs ofert na „Wykonanie usługi polegającej na znaczącym ulepszeniu produktu dla firmy Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk” w ramach działania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” zostaje unieważniony.


„Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” ZMIANA

W związku ze zmianą zapisów w zapytaniu ofertowym dotyczących formy składania ofert, informujemy, że wydłużeniu uległ również termin składnia ofert do 11.12.2015.

Aktualne zapytanie  dostępne >>Tutaj<<


Działanie 1.4 Wzór na Konkurencję- ZMIANA

W związku ze zmianą zapisów w zapytaniu ofertowym dotyczących miejsca i formy składania ofert, informujemy, że wydłużeniu uległ również termin składnia ofert.

Aktualne zapytanie  dostępne >>Tutaj<<

 


Działanie 1.4 Wzór na Konkurencję

W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu pt. „Audyt i strategia wzornicza wsparciem w innowacyjnym rozwoju firmy Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję, firma Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej. Termin składania ofert to 10.12.2015.

 

Szczegóły zapytania dostępne >>Tutaj<<


INFORMUJEMY, ŻE KONKURS OFERT NA "WZÓR NA KONKURENCJĘ" Z TERMINEM SKŁADANIA DO 08.12.2015 ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY.
 

Działanie 1.4 Wzór na Konkurencję

W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu pt. „Audyt i strategia wzornicza wsparciem w innowacyjnym rozwoju firmy Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję, firma Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej. Termin składania ofert to 08.12.2015.

Szczegóły zapytania dostępne >>Tutaj<<


„Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”

W związku z zamiarem realizacji projektu w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, firma Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na znaczącym ulepszeniu produktu. Termin skłądania wniosków do 08.12.2105.

Szczegóły zapytania dostępne >>Tutaj<<